Multicar M27

Profil firmy

Firma Michal Bohumel - IRONEX se od roku 1990 profesionálně zabývá úklidovými službami a pracemi na běžné i strojní bázi. Během své činnosti, na základě seriózně a kvalitně prováděných prací získala firma IRONEX významné zakázky u firem a úřadů jako jsou například:

 • PARLAMENT ČR
 • OMNIPOL
 • MERKURIE
 • FERROMET
 • MELANTRICH
 • LIDOVÉ NOVINY
 • PROTHERM
 • JINONICE INVEST
 • AUTODRUŽSTVO
 • PHILLIP MORRIS ČR
 • KOLEJE UK
 • VYDAVATELSTVÍ VLTAVA
 • ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
 • ČKD PRAHA
 • MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10, 7, 6, 5, 11,1
 • MĚSTSKÁ ČÁST ŘEPY
 • ÚAN ČSAD FLORENC
 • KING & Co.
 • KOMERČNÍ BANKA
 • KOB BANKA
 • KOMERČNÍ ZÓNA RUDNÁ
 • SCHENKER RUDNÁ
 • VSB BOHEMIA
 • SIS PRAHA 1
 • IPS Praha
 • GEBRŰDER WEISS
 • HAMANN
 • PRŮMSTAV PRAHA 4
 • CASTROL PRAHA 4
 • C-MAJETKOVÝ FOND PRAHA 4
 • REAL CDC PRAHA 1
 • ACTEBIS
 • JOHNSON & JOHNSON
 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A TEPLÁRENSKÁ
 • PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ
 • URBIA
 • DOPRAVNÍ PODNIKY A.S.
 • METRO
 • BOHEMIANS PRAHA a.s.
 • VIESSMANN
 • HASSO a další zakázky v soukromém i státním sektoru.

Poskytované služby

Firma – Michal Bohumel - IRONEX v rámci poskytování komplexních služeb nabízí úklidové práce na strojní i ruční bázi - údržbu chodníků, komunikací, kontejnerové odvozy, údržbu i instalace košů, nasazení čtyřkolek a kol na sběr psích exkrementů, úklid hal, budov, kanceláří, činžovních domů, generální úklidy po stavbách, odstraňování grafity, komplexní správu domů, malířské a natěračské práce a další řemeslné činnosti.
 

Dále veškerou údržbu zeleně (zahradnické práce) včetně rekultivací veškerých travnatých ploch ( např:fotbalové, ragbyové, golfové hřiště apod.)
Díky stabilizovanému pracovnímu kolektivu a komplexnosti nabízených služeb můžeme zabezpečit veškeré požadavky ve výše uvedených činnostech a firma zajišťuje i komplexní správu objektů včetně jejich údržby.

Současný počet stálých zaměstnanců

Díky přísnému výběru je procento fluktuace na velmi nízké úrovni a počet zaměstnanců se pohybuje mezi 38 až 100 dle ročního období. Z toho počet administrativních pracovníků se pohybuje mezi 8-15, počet kvalifikovaných odborníků je v rozmezí 10 zaměstnanců a pracovníků v dělnických profesích je okolo 35. Dále máme k dispozici 50 – 70 pracovníků VPP, SOP, SOČ a ŽL. Počty zaměstnanců se mění a stoupá v závislosti na nových zakázkách, které firma získává.

Současný počet stálých zaměstnanců je 32. Pokud zaměstnanci přijdou do styku se stroji, speciálními čistícími prostředky nebo složitější technologií jsou vždy proškoleni výrobcem nebo servisním zástupcem výrobce. Dále firma dává důraz na proškolování zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a protipožární ochrany, která probíhají v pravidelných intervalech vedeni školenými instruktory.