Multicar M27

Reference

Firma - IRONEX existuje již od roku 1990 a od té doby realizovala mnoho různých zakázek, jejichž výčet by byl velký. Namátkou uvádíme jen některé z nich.

 

Hlavní odběratelé Období Kontaktní osoba Funkce Telefon
Městská část Praha 10 10/2005 - dosud Bc. Pecánek vedoucí odboru ŽP 267 093 384
VŠCHT 1990 - 2000 paní Švandrlíková vedoucí HS 267 172 308
Městská část Praha 11 2003 - 2004 p. Vašíček zástupce starosty 272 940 804
Omnipol a.s. 1992 - 1999 Ing. Korger ředitel THO 224 012 426
ÚAN ČSAD Florenc 1996 - 2006 paní Ortová vedoucí HS 724 926 400
Ferromet a.s. 1992 - 2005 pan Kobes vedoucí HS 224 091 294
Městský úřad Praha 7 1993 - 2002 paní Vitásková vedoucí odboru ŽP 220 144 111
Městský úřad Praha 5 2000 - 2002 Dr. Vomastková vedoucí odboru ŽP 257 000 155
Pražská teplárenská 2000 - 2004 Ing. Rektor, Ing. Dibelka, pan Domes vedoucí správy majetku 266 752 450
Městská část Praha 6 1999 - 2002 paní Kmínková vedoucí školního oddělení 220 189 111
Komerční banka 1998 - 2003 pan Crháň vedoucí HS 222 433 897