Avia kontejner

Vybavení

Přehled o technickém vybavení - strojní park firmy IRONEX

Firma disponuje rozsáhlým strojovým parkem osvědčených tuzemských i zahraničních značek, jako jsou

 • BUCHER CITY CAT
 • FORD Tranzit
 • ISEKI
 • Kubota
 • SENTER
 • AVIA kontejner
 • MB Atego
 • SCHŐRLING
 • Multicar – M26, M25
 • CLARKE
 • NILFISK
 • WAP
 • ELEKTROLUX
 • 7 x HONDA VARI
 • STIHL Traktor Z 7245
 • RAPID TURF travní stroj
 • extraktory NILFISK
 • čtyřkolky na sběr psích exkrementů

Používané úklidové prostředky

Firma používá úklidové prostředky od renomovaných tuzemských i zahraničních firem, zabývajících se výrobou hygienických, desinfekčních a úklidových prostředků. Veškeré používané technologie a prostředky jsou biologicky snadno odbouratelné, vyhovují ekologickým normám a byly schváleny hlavním hygienikem ČR.

Zajištění kvality poskytovaných služeb

Velký důraz klade naše firma na kontrolu kvality práce, která je dvou i třístupňová. Na pracovišti je vždy přítomen vedoucí úklidových čet, který práci přebírá a případné nedostatky nechá na místě odstranit. Nezávisle na něm provádí kontrolu ještě odpovědný provozní technik, který provádí plošnou kontrolu a ten je kontrolován průběžně provozním ředitelem divize. Zaměstnanci jsou vybíráni dle přísných kritérií, které odpovídají požadavkům zákazníka. Cenové kalkulace zahrnují všechna kritéria, která jsou předpokladem pro služby na nejvyšší úrovni. Firma - Michal Bohumel - IRONEX je schopna nasadit potřebné či požadované množství zahraniční techniky i prostředků, které jsou nutné k zajištění požadovaných služeb na nejvyšší úrovni. Pro úspěšné a bezproblémové zajišťování služeb jsou vyčleněni zkušení pracovníci, kteří znají problematiku těchto prací a jsou proškolováni výrobcem, nebo distributorem používané techniky nebo prostředků. Pracovníci používají firemní uniformy a jsou vždy čistí a upravení.

Pojištění firmy

Obchodní jméno Michal Bohumel – IRONEX je pojištěno proti škodám způsobenéčinností společnosti do výše 40 000 000 Kč pojišťovny Kooperativa.

Způsob likvidace smetků, komunálního odpadu a psích exkrementů

Firma sváží tento odpad komunálními vozidly a posléze kontejnery odváží do spalovny, kompostáren a na k tomu určené skládky (A.S.A).